ADITIVI

> Vrati se na popis aditiva

 

E999 Kvilaja ekstrakt (Quillaia)
Prirodna tvar za stabiliziranje pjene. Dobiva se ekstrakcijom iz kore južnoameričke biljke Quillaia saponaria. Ekstrakt sadržava saponine, prirodne tvari. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba:
Aromatiziranim bezalkoholnim napitcima i jabučnom vinu (osim cidre bouché) dodaje se do 200 mg/L (računano na suhu tvar).

 
Prihvatljivi dnevni unos: 5mg /kg tjelesne težine
 

> Vrati se na popis aditiva