ADITIVI

> Vrati se na popis aditiva

 

E943b Izobutan
Prirodi plin za potisak. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba: Kao E943a.

 
Prihvatljivi dnevni unos: nije određen
 

> Vrati se na popis aditiva