ADITIVI

> Vrati se na popis aditiva

 

E914 Oksidirani polietilenski vosak
Umjetna tvar za poliranje. Dobiva se kemijskom sintezom. Nedovoljno je ispitan.

Dopuštena upotreba: Kao E912.

 
Prihvatljivi dnevni unos: nije određen
 

> Vrati se na popis aditiva