ADITIVI

> Vrati se na popis aditiva

 

E904 Šelak
Prirodna tvar za poliranje, prirodno sredstvo za postizanje klizavosti i za dobivanje sjajne i glatke površine. Šelak je prirodna smola, izlučina ženki tropskih ušiju Laccifer (Tachardia) Lacca Kerr. Smola se skuplja s drveća i preša, te se tako dobiva masa slična jantaru. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba: Kao E901.

 
Prihvatljivi dnevni unos: nije određen
 

> Vrati se na popis aditiva