ADITIVI

> Vrati se na popis aditiva

 

E521 Aluminijev natrijev sulfat
Umjetni učvršćivač, stabilizator i tvar za tretiranje brašna. Aluminijeva i natrijeva sol sumporne kiseline. Vidi E520. Često konzumiranje nije preporučljivo.

Dopuštena upotreba: Kao E520.

 
Prihvatljivi dnevni unos: 1 mg/kg tjelesne težine
 

> Vrati se na popis aditiva