ADITIVI

> Vrati se na popis aditiva

  E520 Aluminijev sulfat
Aluminijeva sol sumporne kiseline. Upotrebljava se za učvršćivanje tkiva voća i povrća. Velike koncentracije (dnevno 4-6 g) mogu dovesti do nakupljanja aluminija u organizmu, posebno u bubrežnih bolesnika. Zbog neurotoksičnosti aluminijske komponente pojedina znanstvena istraživanja raspravljaju o utjecaju aluminijevih spojeva na nastajanje Alzheimerove bolesti. Često konzumiranje nije preporučljivo.

DOPUŠTENA UPOTREBA KOLIČINA
bjelance 30mg/kg
kandirano, kristalizirano i glazirano voće i povrće 200mg/kg
 
Prihvatljivi dnevni unos:  1 mg/kg tjelesne težine (izraženo kao Al) 
 

> Vrati se na popis aditiva