ADITIVI

> Vrati se na popis aditiva

E472b Esteri mliječne kiseline s monogliceridima i digliceridima masnih kiselina
Prirodna sredstva za homogenizaciju masti i vode, emulgatori, stabilizatori, sekvestranti, tvari protiv pjenjenja. Namirnicama se dodaje po pravilu quantum satis. Vidi E470 – E472a. Smatraju se bezopasnima.

Dopuštena upotreba: Kao E472a.

 
Prihvatljivi dnevni unos: nije određen
 

> Vrati se na popis aditiva