ADITIVI

> Vrati se na popis aditiva

 

E407a Pročišćena morska alga Eucheuma (PES)
Prirodni biljni zgušnjivač i sredstvo za želiranje. Dobiva se ekstrakcijom iz pročišćene morske alge Eucheume. PES je po svojemu kemijskom sastavu smjesa različitih polisaharida koja sadržava i karagenan (E407). Nedovoljno je ispitana. Vidi E407. Izbjegavati!

Dopuštena upotreba: Kao E407.

 
Prihvatljivi dnevni unos: 20 mg/kg tjelesne težine
 

> Vrati se na popis aditiva