ADITIVI

> Vrati se na popis aditiva

 

E356 Natrijev adipat
Umjetno sredstvo za reguliranje kiselosti i zamjena za kuhinjsku sol. Natrijeva sol adipinske kiseline (E355), slanog okusa. Vidi E355. Često konzumiranje nije preporučljivo
.

Dopuštena upotreba: Kao E355.

   
Prihvatljivi dnevni unos: 5,0 mg/kg tjelesne težine (ukupno svi adipati)

 

> Vrati se na popis aditiva